top of page

ALPHA

Privacybeleid

Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Deze Verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met AQUILES NV. De Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door AQUILES NV. Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals onze consumentendienst, verkooppunten, apps, websites, externe sociale websites en evenementen.

Wij wijzen erop dat we de Persoonsgegevens die we op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van AQUILES NV) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van AQUILES NV). In het kader hiervan combineren we Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van AQUILES NV verzameld werden. 

Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren).

 


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

AQUILES kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van AQUILES, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AQUILES verstrekt. AQUILES kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 


WAAROM AQUILES GEGEVENS NODIG HEEFT

 

AQUILES verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan AQUILES uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 


HOE LANG AQUILES GEGEVENS BEWAART

 

AQUILES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

AQUILES verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van AQUILES worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. AQUILES gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 


GOOGLE ANALYTICS

 

AQUILES maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van AQUILES bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan AQUILES te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
AQUILES heeft hier geen invloed op.

AQUILES heeft Google geen toestemming gegeven om via AQUILES
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aquiles.be. AQUILES
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 


BEVEILIGEN

 

AQUILES neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van AQUILES maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AQUILES
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AQUILES op via info@aquiles.be. www.aquiles.be is een website van

AQUILES. AQUILES is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Weverijstraat 28/36 b-8560 Wevelgem

Vestigingsadres: Weverijstraat 28/36 b-8560 Wevelgem

IBTW nummer: BE0421.981.573

Telefoon: +32(0)56 41 40 11

E-mailadres: info@aquiles.be
 

bottom of page